Sinds 21 april 2018 moet alle motorkleding wettelijk gecertificeerd zijn als PBM of warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen. Hieronder vind je ter informatie een korte samenvatting van de testen en classificatie.

Kleding wordt geclassificeerd in verschillende niveaus, waarbij AAA het meest beschermend is en C het minst. Hieronder staat vermeld wat ongeveer het meest geschikt is bij welk niveau, maar het advies is, ga altijd voor de hoogste bescherming.

  • AAA Snelweg en hoge snelheden
  • AA Touren
  • ​​​​​​​A Stadsrit 30 km per uur of langzamer
  • B Geen protectie dus wordt niet geadviseerd
  • C Tijdsverspilling

Deze testen worden zowel in het Verenigd Koninkrijk ( door SATRA) als daarbuiten uitgevoerd door gecertificeerde instanties onder de norm EN 17092-2.

Om te weten of de kleding aan de vereiste normen voldoet, worden er veel testen uitgevoerd. Daarbij wordt er bijvoorbeeld gelet op de ergonomie ( pasvorm) en of de kleding geen schadelijke stoffen bevat zoals  chemicaliën en kleurstoffen. De drie grootste testen en misschien wel de belangrijkste voor motorrijders zijn:

Barstweerstand

Deze test is bedoeld om de initiële sterkte van de kleding te testen bij de eerste impact met het wegdek.

Voor deze test wordt een monster van het materiaal, dat een naad moet bevatten, uitgerekt en over speciale testapparatuur gespannen. Er wordt geleidelijk druk uitgeoefend op de naad en de test eindigt wanneer de naad barst of de maximale testdruk wordt bereikt. De maximale drukwaarde bepaalt de barstweerstandsscore.

Test slijtvastheid

Deze test meet hoe lang het materiaal dat in een product wordt gebruikt over het wegdek kan glijden voordat het wegslijt, waardoor de huid van de berijder wordt blootgesteld aan letsel.

Een monster van de stof wordt rond een massief metalen blok op een arm gewikkeld, dat op een schuurband valt die met een vaste snelheid beweegt en er wordt een timer gestart. Wanneer zich een gat in het materiaal vormt, wordt een dunne draad achter het materiaal gebroken, waardoor de timer automatisch stopt. Hoe langer het duurt voordat het materiaal bezwijkt, hoe beter de slijtvastheid.

Scheurweerstand

Scheurweerstand (of scheursterkte) is een maatstaf voor hoe goed een materiaal bestand is tegen de effecten van scheuren.

Een materiaalmonster wordt op een speciale machine gemonteerd en er wordt letterlijk uit elkaar getrokken totdat het scheurt.